Ընկերության նորությունները

«Ընկերություն», «Ընկերություն տարածաշրջաններ», «Ողջույն», «Միշտ տանը», «Հյուրընկալ» սակագնային պլանների և «Ողջույն+» ծառայության պայմանների փոփոխություն

15.02.2018

«Ընկերություն տարածաշրջաններ», «Ընկերություն», «Ողջույն», «Միշտ տանը», «Հյուրընկալ» սակագնային պլանների և «Սիրելի համար Տաջիկստան» ծառայության պայմանների փոփոխություն

18.12.2017

«Ֆինլանդիա» սակագնային պլանի պայմանների փոփոխություն

07.12.2017

«Ընկերություն», «Ընկերություն տարածաշրջաններ», «Ողջույն», «Միշտ տանը», «Հյուրընկալ» սակագնային պլանների և «Ողջույն+» ծառայության պայմանների փոփոխություն

17.11.2017

«Միշտ տանը» և «Հյուրընկալ» սակագնային պլանների պայմանների փոփոխություն

06.11.2017

«Ընկերություն», «Ողջույն» սակագնային պլանների և «Ողջույն+» ծառայության պայմանների փոփոխություն

02.11.2017

2017թ.-ի նոյեմբերի 1-ից ընդլայնվում է ներքին ցանցը «Իմ Հայաստան» և «Ընկերություն մարզեր» սակագների համար:

01.11.2017

01.11.2017–ից սկսած փոփոխվում են «Հյուրընկալ» սակագնային պլանի պայմանները

19.10.2017

16.10.2017–ից սկսած փոփոխվում են «Ընկերություն», «Ողջույն» սակագնային պլանների և «Ողջույն+» ծառայության պայմանները:

02.10.2017

Էջեր:
1/7